Tarkoitan valtavilla ihmisillä ihmisiä, joilla on paljon valtaa. Heitä on silloin nimitettävä valtaviksi ihmisiksi. Muuta ihmiset ovat vähäkkejä, vajakkeja tai oudokkeja. - Maailmanhistoria on todistus valtavista ihmisistä. Historia kertoo valtataistelusta ja valtataistelun voittavat valtavat ihmiset. - Emme voi puhua ilmastonmuutoksesta mitään, jos sen totuus on vähäisempi kuin valtavien ihmisten totuus. Ihmiskunta seuraa valtavia ihmisiä. - Valtavat ihmiset määrittävät ketkä kuuluvat heidän hoviinsa ja ketkä eivät ja hovinkin on elettävä pelossa. - Miten valtavuus asettuu ihmiseen? Sitä en tiedä. - Jos ajatellaan vaikka A. Hitleriä niin koko hänen todellinen asemansa lähtökohtineen ja koulutushistorian vähäisyyksineen antaisi olettaa, ettei hänessä asusta valtavuus. Mutta hänessä oli kuin olikin työntövoima, joka teki hänestä valtavan ihmisen. Vallakkaan ihmisen. Valtavasta ihmisestä ei pidä yrittää piirtää kuvaa kovin pieneen lehtiöön ei ainakaan silloin kun hän on elossa. - Jokaisessa kunnassa on valtavia ihmisiä. He päättävät siitä mitä siinä kunnassa on luovuus ja mitä luovuudesta seuraa.