Tohtori Gabor Maté havahduttavalla tavalla dialogisissa opetusvideoissaan erottelee tilanteen tulkinnan ja tunteen. Kun hän kysyy tunteista niin hän saakin vastaukseksi tilanteen tulkinnan. Vaikkapa jotenkin näin. "En osannut olla hänelle riittävän hyvä." Se on tilanteen tulkinta. - Todellinen tunne on vihaisuus tai suru kun mikään ei ole riittänyt. Siksi päästäkseen eteenpäin ihmisen on uskallettava käsitellä vihaisuuttaan tai suruaan. Täytyy kohdata vihaisuus ja suru. Täytyy myöntää ne. - Erilaisissa elämän asetelmissa ihmisen on joskus hirveän vaikea olla totuudellinen tunteilleen. Tilanteiden tulkinnat vääristävät todellisia tunteita. Jos tilanteen tulkinta on itsesyytös niin onkin hyvin vaikea nostaa totuutena esiin oma vihaisuutensa. Ihminen on räjähtämispisteeseen saakka vihainen mutta viha ei saa tilaa tilanteen tulkinnan alta. Tätä ajattelen Matén tarkoittavan. Sitten viha alkaa muuttua erilaisiksi sairauksiksi tai riippuvuuksiksi, joiden yhteyttä kohtaamattomaan vihaan ei käsitetä. Ja sairauksia hoidetaan lääkkeillä. - Kun yritän tulkita Matén viestiä niin viittaan koko ajan siihen, että parasta käydä kunkin itse katsomassa tuubissa hänen luentojaan tai hankkia hänen kirjojaan.