Käytän ihmisten määrää kuvaavasta väestökäyrästä suhteessa aikaan nimeä ihmistsunami. Kyseessä on jättiläisaalto, joka rantautuu tuloaaltoina sinne missä on elinkelpoisia olosuhteita. Se tarkoittaa eloonjäämispaniikkia. - Rakkaudellinen monikulttuurisuus on eri asia kuin eloonjäämispaniikki. - Viimeksi mainittu tapahtuma on ruhjova suunnittelematon voima. - Mikä aiheuttaa ihmistsunamin? Sen aiheuttaa TUNNE. Ja tämä tunne on pelko. Ihmiset pelkäävät yksinäisyyttä ja sitten mennään parisuhteeseen ja katsellaan ympärille mitä yhteisössä tapahtuu. Ihmiset pelkäävät erilaisuutta. Siinä pelossa synnytetään lapsia, koska muillakin on lapsia. Siellä missä synnyttäminen on tänään suurta se on yhteisöllinen normi. Se kertoo normatiivisuudesta. Ihmisen, joka toteuttaa yhteisönsä normit ei tarvitse koskaan pelätä. Ei normin toteuttajia maaliteta. - On niinkin, että jonkun äidin tai isän psyykkiset voimavarat riittäisivät enintään kahden lapsen kasvattamiseen rakkaudellisesti. Mutta perheeseen syntyy kolme, neljä, viisi lasta, kymmenen lasta, koska vanhemmat toteuttaavat normin. Tällöin perhetilanne on traumaattinen, koska lapset eivät saa sitä hoivaa ja hellyyttä ja kuulluksi tulemista minkä tarpeessa he ovat. - Siis ihmistsunamin ytimessä on ihmisen kokema pelko ja se pelko on perimmältään hylätyksi tulemisen pelkoa. Se on yhteisön ulkopuolelle joutumisen pelkoa. - Näin ollen jollakin järkevyyspuheella ihmiskunnan väestökehitykseen on erittäin vaikea vaikuttaa, koska yksittäisen ihmisen hylätyksi tulemisen pelko ylittää sen. - Toistan, että rakkaudellinen monikulttuurisuus on eri juttu kuin eloonjäämispaniikki. - Kuten vesitsunami niin myös ihmistsunamin tulija-aallot tulevat ensin tunnustelevina pieni aaltoina ja sen jälkeen tulevat suuret aallot.