Juuri maahantulijoiden kohdalla puhutaan kotoutumisen kysymyksestä kuten oikein onkin. - Meille saattaa tulla maahan muualta ihmisiä, jotka ovat kehokotoutuneuita. Heillä kotoutuminen tarkoittaa silloin suomalaiseen sosiaaliseen ympäristöön kotoutumista. Se on heidän haasteensa kehokotoutuneisuudessaan. - Mutta meille voi tulla Suomeen myös ihmisiä, jotka eivät ole kehokotoutuneita eivätkä he ole kotoutuneita Suomeen. Kumpikin kotoutuminen puuttuu. Hyvin suuri myötätuntoni kohdistuu tällaisiin ihmisiin. - Kehokotoutumisen puuttumisen taustalla on traumatisoituminen. - Kehokotoutuminen on tullut häirityksi tavalla tai toisella. - Tämä pitäisi hyvin syvällisesti tajuta silloin kun mietimme maahantulijoiden tarpeita. - Kehokotoumattomat ihmiset osaavat pyytää kaikkein vähiten. - Kehokotoutunut ihminen on sosiaalisesti voimakas uusissakin olosuhteissa.