Kaikki ihmiset eivät ole vaarallisia. Lienee hyvinkin vähän erityisen vaarallisia ihmisiä. - Vaaralliset ihmiset vaikuttavat kielteisesti minäkäsitykseen ja maailmankuvaan. Vaaralliset ihmiset aiheuttavat itsetuntovaurioita. - Vaaralliset ihmiset lisäävät uskaltamattomuutta. Vaaaralliset ihmiset aiheuttavat reaktiivista masennusta. - Vaaralliset ihmiset ovat vääristäviä peilejä. Hyvin pahoin vääristäviä peilejä. He eivät ole voimaannuttavia peilejä vaan riistäviä peilejä. - Vaarallisen ihmisen kautta ei näe itseään eikä mahdollisuuksiaan. Vaarallisen ihmisen läheltä ei lähde iloisena. Jos ei kiukkuisena niin jotenkin hämmentyneenä, hajallaan olevana. Kummastelevana ainakin. - Vaaralliset ihmiset aiheuttavat suuttumusta, jolloin suuttuja syyttää itseään. Vaaralliset ihmiset ovat tunkeutuvia ihmisiä. He tunkeutuvat uhriinsa. - Vaaralliset ihmiset ovat voimilla varustettuja ihmisiä. He edustavat voimaa. Heistä irtoaa voimaa, joka on lähipiirissä olevalle ihmiselle haitallista. - Vaaralliset ihmiset eivät muutu koskaan. He eivät häpeä, he eivät mene itseensä. He eivät löydä siihen tarvetta. Heidän tarpeensa on olla vaarallisia mitä he eivät mieti. - Jos siis joku tässä yhteydessä sanoo, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä niin sillä ei ole merkitystä. Siitä ei ole avuksi. Vain siitä on avuksi, että niin perin juurin käsittää mitä vaarallinen ihmisyys tarkoittaa ja miten se voi vaikuttaa kohdehenkilöön. Vaarallisen ihmisyyden tajuaminen on itsesuojelua. - Vain käsittämällä mitä merkitsee vaarallinen ihmisyys on mahdollista kasvattaa puolustuskykyään ja ylläpitää voimavarojaan. - Nyt en kirjoita toksisesta maskuliinisuudesta tai toksisesta feminiinisyydestä vaan TOKSISESTA IHMISYYDESTÄ.