Voi tietysti olla jokapaikanhöylä. Mutta aion kuitenkin pyrkiä keskittämään sanottavani tiettyihin teemoihin. - 1) Rehellisyyden ja petoksen teema. Tavoitteeni on rehellisyys. Se on totuudellisuuden tavoittelua kaikessa. En haluaisi sortua itsepetokseen enkä pettää ketään enkä tahdo, että minua petettäisiin. Aineiston hankinnassa pyrin lähdekriittisyyteen. - 2) Elonkehän kestävyyden teema. Tulevaisuuden tutkailu. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja sen uhat. 3) Väestökehityksen tarkkailu. Sen ilmiön tarkkailu mitä nimitän ihmistsunamiksi. 4) Ilmiön nimeltä some tarkkailu raivoineen ja maalittamisineen. 5) Arvokeskustelu minkä piiriin kuuluvat uskonto arvoineen ja Jeesuksen selittämisineen. 6) Ihmisen äänenvoimakkuuden pohdinta minkä puittteisiin kuuluvat ASMR-videot. 7) Kirjallisuuden mielen ja merkityksen ja mahdollisuuksien pohdinta. 8) Traumatisoituminen pitkäaikaisseurauksineen, jonka puitteisiin kuuluvat dissosiaatio ja dissososiatiivinen identiteettihäiriö. 9) Seksuaalinen kirjo ja sukupuolinen kirjo. 10) Transsukupuolisuus aitona transsukupuolisuuden ilmiönä, jolloin aiheeseen sisältyy se vaikein eli päätös ryhtyä sukupuolenkorjausprosessiin, joka tapahtuu aina jonkinlaisessa sosiaalisessa ympäristössä ja näiden ympäristöjen myönteinen noste vaihtelee. Pohdin sukupuolenkorjausta globaalisti mutta en sulje pois sen fokusointia Pohjanmaalle.