Mikään uskonto missään ei saa uhata eikä sortaa ihmisyksilöä. - Tässä elämän todellisuudessa minulle valtio ja laki sijoittuvat aina uskontojen yläpuolelle. Jokainen saa uskoa tavallaan kunhan ei riko lakia. - Laki nousee tieteellisestä tiedosta eikä uskomuksista. Mikään uskonnollinen taantumus ei saa rämettää eikä mädättää tätä lähtökohtaa. - Uskonrauha tietysti täytyy olla. Jokainen uskokoon kaikessa rauhassa mihin uskoo. Aiheuttamatta kenellekään pelkoa.