Kun on eläkkeellä niin on aikaa ajatella ilman että palkkatyö häiritsee ajattelua. Se on suurenmoinen ilo vaikka ajattelu on aina tuskallistakin. Tänään olen pitkästä aikaa enemmälti ajatellut sukupuolisuutta. Olen ajatellut myös transaktivismia. Oikeastaan ei ole paljon lisäämistä niihin teksteihin mitkä poistin kauan aikaa sitten. - Jo silloin pohdiskelin sukupuolen tunnistamista. - Käsitän niin, että meissä jokaisessa on ikään kuin sukupuolen tunnistamisen kone. Se on ohjelmoitu niin, että se hakee jokaisesta kohdatusta ihmisestä sukupuolen tunnistamista kahtiajaolla mies ja nainen. On - on ollut - vain kaksi ryhmäotsikkoa: mies ja nainen. Mikäli kohdattu ihmisyksilö ei ole sovittautunut ryhmiin niin sukupuolen tunnistamisen kone on hämmentynyt. Se ei osaa käsitellä saamaansa tietoa, koska siinä on ollut vain kahtiajako mies ja nainen. - Sukupuolen tunnistamisen kone käsittelee ihmisen lihallista konkretiaa. Se ei huomioi kohdatun ihmisen sisäisiä puhuntoja. - Kone on jo toiminut ennen kuin sisäiset puhunnat tulevat ilmi. - Jos ajatellaan transsukupuolisuutta ja hoitoja niin mitään ongelmaa ei ole silloin kun transsukupuolinen on saavuttanut läpimenevyyden tilan identifioimassaan sukupuolessa. Läpimenevä transnainen tunnistautuu naisena ja läpimenevä transmies miehenä. - Transaktivismin suurena saavutuksena pidän sitä, että se tuo ihmisille ja heidän sukupuolen tunnistamisen koneilleen uutta tietoa. Katson erittäin tärkeäksi, että hoitoja saavat myös ne transsukupuoliset, jotka eivät pysty tavoittamaan täyttä läpimenevyyttä sisäisesti koetun sukupuolen suunnassa. Tarpeellisilla hoidoilla voidaan helpottaa olotilaa ja saavuttaa hyvinvointia. Kun laajasti käsitetään mitä merkitsee hoitamaton sukupuolipahoinvointi niin ymmärretään keinot sen poistamiseksi.