Olen blogissani kiinnittänyt huomiota dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön, johon hoitamattomana kuuluu myös poikkeavia sukupuolisia kokemuksia sivupersoonien kautta (eriytyneiden persoonallisuuden osien kautta). Sitten olen kirjoittanut aidosta transsukupuolisuudesta. - Vain aidoille transsukupuolisille ovat hyödyksi sukupuolen korjaamiseen kuuluvat hoidot. - Ihmisille korjaushoidoilla ei saa aiheuttaa katumistilanteita. Katumistakin on. - Näin ollen korjaushoitoihin ei pidä päästää ketään ilman niin sanottua portinvartiointia. - On selvää, että portinvartiointia tulee tehdä sillä korkealla ammattitaidolla mitä sitä ymmärtääkseni tehdäänkin. Kehitys kehittyy ja kyky diagnosoida sen myötä. - Hoitoprosessia ei ajatteluni mukaan tule avata tuosta vain pelkän yksilön tahdonilmaisun varassa. - Joskus ihminen ei perimmäisesti jollakin ajankohdalla käsitä mitä hän tahtoo eikä ole ymmärryksessä omasta parhaastaan. - Ei ole järkeä enentää katumista, koska taas transfoobikot nimenomaan kiinnittävät huomiota katujiin ja nostavat heitä tikun nokkaan tuhotakseen transaktivismia ja transedunvalvontaa.