Mitä enemmän jostain kipeästi koetusta asiasta tulee tarkkailtava ilmiö niin sitä parempi. Juuri sitä on vapautuminen. - Ilmiöön on mahdollista etsiä erilaisia aspekteja, kuvakulmia. Kun joku on tarkkailtava ilmiö niin silloin se ei enää salpauta nykyhetkessä hengitystä. Se ei lamauta. Se ei aiheuta välttämiskäyttäytymistä. Ihmisellä on tutkimuskohde.