Kun ihminen on traumatisoitunut niin hänen rajansa on ylitetty tahdon vastaisesti. - Uhri on ikään kuin sanonut pakkokyllän. Tämä saattaa toistua uhrin elämän mittaan hyvinkin usein. - Pakkokyllän sanonut on alkanut ajatella, että aina pitää sanoa kyllä. Jos sanoo ei niin ei miellytä. Ein sanominen pelottaa. - Terveeseen ihmisyyteen kuitenkin kuuluu se, että joskus sanotaan kyllä ja joskus ei. - Minähän tietenkin tahdon edistää tervettä kansalaisuutta, tervettä ihmisyyttä. Silloin ihminen perustelee itselleen kyllänsä ja einsä. - Ei ole pakkokyllää tai pakkoeitä. - Pakkokyllät ja pakkoeit merkitsevät alistumista. - Alistettu ihminen tarkoittaa sitä, että hänellä on kylliensä ja ei-sanojen vinouma.