Tavoitteeni ovat totuudelliset ja totuudessa kasvaminen hautaan saakka. Oppia ikä kaikki ja nyt on väyliä harjoittaa itseopiskelua. Koko ajan toistan tienviitan ideaa. Olen nöyrin mielin pikkuinen tienviitta parempaan tietoon päin. - En avaa komenttiosiota, koska en tahdo tulla aivopestyksi. - Että näin.