Mikä on katkerampi loukkaus kuin epäillä ihmistä, ettei hän olisi ainutlaatuinen yksilö kaikissa toimissaan. Kaikissa ajatuksissaan. - Silti sosiologinen totuus on se, että ihmisten toimintalinjat ovat erittäinkin yhdenmukaisia. He tekevät oman kulttuurinsa puitteissa suurin piirtein samanlaisia tekoja. - Jos joku alieni tulisi maan pinnalle niin hän huomaisi näiden yhdenmukaisten tekojen kaavat. Niistä hän ei osaisi johtaa suurta yksilöllisyyttä. - Jos ihminen syntyessään on tyhjä taulu niin hän on hyvin vähän aikaa tyhjä taulu. Hänen kulttuurinsa alkaa iskostaa häneen pitämyksiä, tärkeysjärjestyksiä, toimintapäämääriä. Hyvän ja pahan määritelmiä. - Ihmisyksilöt pursuilevat kulttuuriaan ja sellaisina he liikkuvat maan pinnalla paikasta toiseen. He kantavat hyvin pian kulttuurinsa kertomusta mukanaan ja se on heihin nähden velvoittava.