Vuodesta 2014 alkaen ajatteluni on fokusoinut tarkastelemaan pitkälti traumaattista amnesiaa ja siihen liittyvää amnesian purkautumista, johon voi kytkeytyä dissosiatiivinen psykoosi. - Olen yrittänyt tutkailla ihmisen mielen rakentumista ja ihmisen persoonaa traumaattisen paineen alla, jolloin joskus syntyy myös dissosiatiivinen identiteettihäiriö sivupersoonineen siis DID. - Eilen katsoin joitakin Youtubevideoita, joissa ihmiset muistelivat yhteiskunnallisia tapahtumia. Yhteiskunnallinen muisti toteutui näiden ihmisten kautta. Tietysti tähän liittyy mukaan muistelijan persoona ja mieltymykset. Kyky tulkita tapahtumia. Mutta muistelijat haastoivat kuitenkin miettimään tapahtumien kulun todenperäisyyttä. - Kun on joukko ihmisiä, jotka muistavat yhteiskunnallisia tapahtumia samoin niin syntyy joukkovoimaa, joukkopainetta. Joukon vaatimuksia.