Ihmiskunnan tärkein kysymys on se, voidaanko luoda ihmisyyden monimuotoisuuteen ja ajattelutapojen erilaisuuteen kuitenkin sellainen yhteinen ajatuskulttuuri, että tuhoisa käyttäytyminen ratkaisevasti hidastuu. - Tuhoisaan käyttäytymiseen kuuluvat liikalisääntyminen ja ylikulutus. - Jos ei ole yhteistä jaettavaa ei ole yhteisvoimaa ja siksi planetaarinen kaaos lähestyy vauhdilla ja siihen sisältyy rajuja väkivaltaisia tapahtumia. Maalittamisia. Sen sanoittamista kenellä on oikeus elää ja kenen on syytä kuolla mahdollisimman pian.