Onko varuillaanolo Suomessa lisääntynyt? - Mitkä voimat sitä aiheuttavat? Mitkä päätökset sitä aiheuttavat? Tätä sopii varmasti miettiä silloinkin kun äänestää Eurovaaleissa. - Ketkä tahtovat edistää varuillaanoloa? Mitkä ovat heidän pyrkimyksensä? Miksi Suomessa pitäisi olla entistä enemmän varuillaan. Miksi joidenkin mielestä on HIENOA kun suomalaiset ovat entistä enemmän varuillaan? Miksi joidenkin mielestä varuillaanolon enentäminen on hyväksyttävä tavoite? Sietää miettiä. Miksi joidenkin mielestä suomalaisen varuillaanolon lisääntyminen on upeaa kansainvälisyyttä?