Kymmenen vuotta olen kirjoittanut tähän blogiin eräänlaisia muistilappuja ja välipäätelmiä (poistoja on paljon), joiden aiheena on ollut tunteiden alkuperä. Nimenomaan selittämättömien olosuhteisiin nähden oudoksuttavien tunteiden alkuperä. - Ajatellaan, että joku hiljattain lähiomaisensa menettänyt ihminen kulkee kävelyllä kauniissa kesäpäivässä. Hän niin täynnä surua, että siinä jo mukana kiertelee paniikki. Hän kuitenkin tietää mikä on tunteiden alkuperä. Se ei kummastuta. - Joku toinen kävelijä kauniissa kesäpäivässä äkisti menee paniikkiin. Tätä paniikkia lisää se kun hän ei tiedä tunnetilansa alkuperää. Tämä tilanne on askarruttanut minua. Voisi tietysti sanoa niin, että jälkimmäisen kävelijän elimistöllinen ja tajunnallinen kokonaisuus itsessään silloin tällöin aiheuttaa paniikkitiloja. Hän on sillä tavalla rakentunut. - En ole voinut tyytyä pelkästään kyseiseen selitykseen. Matkan varrella olen tullut siihen päätelmään ja epäilykseen, että selittämättömien tunnetilojen ja oudoksuttavien tajunnan tilojen taustalla on useinkin traumaattinen reaalitapahtuma, joka on peittynyt amnesiaan. Silloin on puhuttava uhrista, joka ei pysty muistamaan mitä hänelle kerran on tapahtunut. - Kesäpäivän kävelyssä hän on kokenut jonkin muistuttajan, joka kytkeytyy muistin salaisuuteen. Jos salaisuus on täydellinen niin tietenkin ihminen rakentaa minäkuvaansa ja todellisuuskuvaansa tietämättä salaisuudesta. - Ihminen joka ei muista traumaansa eräällä tavalla salaperäistyy itselleen. Hän ei käsitä mistä syntyy kielteisten tunteiden huipennuksia silloin kun niille ei vaikuttaisi olevan mitään järjellisesti tajuttavaa aihetta. - Itselleen salaperäistynyt ihminen hankkii käyttöönsä erilaisia välttelemistaktiikoita ja selviytymiskeinoja. Elämästä tulee pakoonjuoksua. - Salaperäistymistä voisi ajatella myös maagistumisena. Ihminen kuvittelee olevansa ehkäpä joidenkin demonisten taikavoimien alaisuudessa. - Kun tunteiden alkuperä on amnestisessa traumassa niin silloin kun amnesia avautuu niin siinä näkyvät tekotapahtumat ovat selkeitä, ne ovat kauhistuttavia, mutta ne ovat selkeitä. Kauhistuttavuus on kuljettanut uhrin läpi prosessin säikähtäminen > taistelu > pako > JÄHMETTYMINEN. Juuri jähmettymisen seurausvaikutuksiin kuuluu traumaattinen amnesia, unohduksen sulku.