Toimin yhden jakson työvuosieni aikana erään kaupungin suunnittelijana. Valmistelin kuntasuunnitteluasiakirjoja. Silloin kuntasuunnitelmassa oli viisivuotiskaudelle toimintasuunnitelma ja kerran valtuustokaudessa käsiteltiin tavoitesuunnitelma seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Olin tuon kaupungin viranhaltijajohtoryhmän jäsen. - Siitä tänään olen onnellinen, että saan olla näin eläkeläisenä vapaa-ajattelija. Voin luoda tänne blogiini omaa näkemystä. - Kaikkien maailman kaupunkien tavoite on kasvu. Kasvun myötä maata peitetään yhä uusilla rakennuksilla. Kulutus kasvaa kaiken aikaa. Se on reaalitapahtumista. Helsinki maan nokkakaupunkina asettaa kasvun tavoitteita ja muut seuraavat perässä. Ihmistsunami ei ole pelkän päättömän panemisen seurausta vaan lisääntymiseen virallisissa asiakirjoissa innostetaan. Kaupunkien kaksi keskeistä tavoitetta ovat 1) että yritystoiminta niiden alueella kasvaa ja 2) että väestö niiden alueella kasvaa. Näitä mittareita kaupunginjohtajat haukansilmin tuijottavat. - No, jonkun täytyy esimerkiksi ympäristönsuojelusta säveltää jotain liikuttavaa ja mahtipontista suunnitelma-asiakirjoihin kun ihmiset ovat otillaan tällaiselle liturgialle. Kuka sen tekee? Sen tekevät ammattisuunnittelijat. - Hakkaan käsiäni yhteen kun minun ei tarvitse kuulua heihin eikä syyllistyä itsepetokseen. - Olen nimittäin ortodoksinen askeetti ja tahtoisin elää yhä tietoisemmin askeettista elämäntapaa, jota koettelee masennustaipumukseni. Olen vähäistäjä. Pienentäjä. Pienentäjä havahtumisen seurauksena. Aivan luonnollisella tavalla on asioita, jotka eivät kiinnosta vaan ne kauhistavat. - Ymmärrän toki, että suunnitteleminen on suunnittelijoille leipätyö. He saavat palkkaa eikä työnantajaa vastaan nousta muuta kuin että haluaa tulla erotetuksi. - Kun kaikkien maamme kaupunginvaltuustojen päättäjien tahto summataan niin summauksen lopputulema on se, että 1) yritystoiminnan maassamme tulee kasvaa ja 2) väestön pitää kasvaa. - Tietysti oivallan yritystoiminnan merkityksen. Sitä täytyy olla. Mutta suhteessa puhuttuihin päästötavoitteisiin. - Kun meillä JO tällä planeetalla on ihmistsunami niin sen paisuttamisen tavoite kytkeytyy älyttömyyden tsunamiin.