Nimitän suppeaksi väestötarkasteluksi sitä missä väestökehitys kytketään lähinnä ravinnontuotantoon. Silloin käsitteinä ovat mukana kulkutaudit ja nälänhätä. Laskelmat ravinnon riittävyydestä. - Laaja väestötarkastelu sisältää suppean väestötarkastelun mutta mukaan tulee myös ihmispopulaation asema osana elonkehää. Laajassa väestötarkastelussa pohditaan ihmistsunamin ja ilmastonmuutoksen suhdetta. - Ihmistsunami ja ilmastonmuutos yhdistetään samaan kokonaiskuvaan. - Jos hyvä lukijani tutkit ilmastonmuutoskeskustelua niin tätä yhdistämistä ei juurikaan tapahdu. Toisaalla puhutaan ilmastonmuutoksesta ja toisaalla ihmistsunamista, jos puhutaan. - Ilmastonmuutos on iso uutinen ja ihmistsunami pikku-uutinen.