Kun tehdään arvioita Suomen väkiluvun kehityksestä niin on huomioitava maassa tapahtuva syntyvyys ja kuolleisuus sekä maasta poismuutto että maahanmuutto. - Globaali tilannehan on se, että ihmistsunami ei ole tulossa vaan se on jo olemassa. Ihmistsunami on järkyttävä poikkeama ajan kulussa ja nähtäväksi jää kuinka järkyttävä siitä tulee. - Toistaiseksi harvaan asuttuna alueena Suomi varmastikin on erilaisissa laskelmissa väistöalue. Se on Euroopan Unionin reservialue  painetilanteissa. Suomeen ohjataan väestöä muualta Euroopasta yhteisillä päätöksillä. - Toisenlainen pohdinta on järjetöntä, koska kerran ihmistsunami on jo täällä. - Äkilliset ilmastolliset suurtapahtumat saattavat nopeasti sysätä liikkeelle prosesseja missä tulijavirta ohjataan Suomeen tyrmistyttävällä määrällä. - Näinhän se vain on eikä tässä kirjoittamisessani ole kysymys yhdenkään ihmisen arvon vähäistäminen. Yksilötasolla hädällä on yhden ihmisen olemus ja ilmeet. - Kuinka tässä kaikessa niin sanotulle Suomen alkuperäiskansalle käy on toinen juttu. - Täytyy jotenkin yrittää sovittautua kun nämä kaksi ovat jo totta: ihmistsunami ja ilmastonmuutos. - Oletusarvona näen, että Suomessa asuvien ihmisolentojen määrä tulee lisääntymään. Suomi ei ole tulossa autiomaaksi.