Sotilastiedustelu valikoi ihmisiä heidän tiedustelulle tärkeiden ominaisuuksiensa vuoksi. Sopimattomia ei valita. - Olisi erittäin mielenkiintoista päästä selville mitä sotilastiedustelussa tänään tapahtuu. Tavallisen kansalaisen asemassa olevalla ei ole kuitenkaan pääsyä. - Kukin sotilastiedustelu palvelee jotakin valtaa. - En pysty ajattelemaan, että blogissani olisi jotakin sellaista mitä sotilastiedustelu ei olisi käsittänyt. Mikäli ei ole käsittänyt niin se edistää palvelemansa vallan romahdusta. - Sotilastiedustelu on salaista toimintaa. Se ei tyrkyttäydy julkisuuteen. Silti varmastikin on niin, että sotilastiedustelu pystyy laittamaan alkuun erilaisia liikkeitä, puhuntoja. - Blogissani on puhuntoja mistä sotilastiedustelun luulisi laittavan liikkeelle virtauksia, esiintulemia. - Näin ei kuitenkaan ole mistä olen ymmälläni. - Jos sotilastiedustelulta puuttuvat ihmiset, joilla on havahtumisen aisti niin sillä on romahdus käsissään.