Nämä pätkelmät ovat yrityksiä ymmärtää itseäni ja sitä aikaa missä elän. - Ymmärryksethän saattavat olla aina väärinymmärryksiä. Vahinko etten voi avata keskustelumahdollisuutta. - Yritän etsiä suuria linjojakin. - Mielestäni me elämme kuvan aikakautta. Silloin esimerkiksi kirjoitettu runouskin on ehkä erilaista kuvavyöryä. Ihastutaan kirjoitettuihin kuviin ja makustellaan niitä. Jokainen makustelkoon mitä makustelee. - Teen oletuksen, että kuvan aikakauteen tulemme sanan aikakakaudesta. Teen myös tulevaisuusoletuksen. Se merkitsee sitä, että jos toteutuu Askeettisuuden aikakausi niin se on myös sanan aikakausi, sanan paluu. Silloin sanassa toteutuu askeettinen jylhyys. Jokaisella sanalla on syvähenkinen painoarvo. - Runous ravistelee päältään kaikenlaisia filminauhoja. Kuvajuoksutuksia. - Runous uudistuu vanhanaikaistumalla olisi kaiketi sanottavissa. - Runous uudistuu palauttamalla arvoja. Kirjoittamisen tavoitearvoja.