Hyllyssäni on Suomalaisen sosiologian historia vuodelta 1992. - Siinä mainitaan Pekka Kuusi ja hänen töitään mutta lähdeluettelossa ei ole laisinkaan vuonna 1982 - siis kymmenen vuotta aikaisemmin - julkaistua teosta Tämä ihmisen maailma. - Tämä ihmisen maailma taas on blogini keskeinen pohdinnan kohde kun tarkastellaan aivo-olennon menestymistä ja menestyksen päättymistä planeetallamme. Toisin sanoen mitä tapahtui Kuusen teoksen ilmestymisen jälkeen. Suomalaisen sosiologian historia päättyy lukuun Quo vadis sosiologia? Tuossa summauksessa todetaan ympäristön yhä hälyttävämpi tila ja loppulukuun olisi ollut sopiva liittää Kuusen kirjan näköala mutta niin ei ole tehty. - Jos jotakin niin tarkoitukseni on osoittaa sitä mikä oleellista on ja Kuusen teos on sitä. - Kuusi kuuluu samaan painoluokkaan kuin Charles Darwin. - Järkevästi ajatellen ei ole mitään syytä muuta kuin yrittää päivittää Kuusen teosta näiden marginaalimiehen pienten merkintöjen avulla.