On mahdollista, että joku on sokea mutta hänellä kuitenkin on havahtumisen aisti. Silloin häneltä puuttuu näköaisti mutta hänellä on havahtumisen aisti. Tämä blogi esittelee uutena aistina havahtumisen aistin. Lähden siitä, että evoluutio tapahtuu kaiken aikaa ja se tapahtuu kaiken aikaa myös ihmisessä. Ihmisyys ei ole pysähtynyt tila. Nyt on niin että ihmisen evoluution kärjellä on havahtumisen aisti mikä enemmistöltä puuttuu. - Kun enemmistö ratkaisee mitä demokratiassa tapahtuu niin silloin poliitikot eivät voi vedota havahtumisen aistiin. Lähtökohdittain pian pidettävissä eurovaaleissa äänestetään ehdokkaita joilta puuttuu havahtumisen aisti ja heidän äänestäjiltään puuttuu havahtumisen aisti. - Tästä on tietenkin summana se, että Euroopan unionilta puuttuu havahtumisen aisti.