Teen nyt senkin päätöksen, etten suostu puhumaan monikulttuurisuudesta ellei samassa lauseessa puhuta turvallisuuskulttuurista. Suomen turvallisuuskulttuuri on pääkäsite ja sitä alempana käsitteenä on monikulttuurisuus. - Hyväksyn monikulttuurisen turvallisuuskulttuurin. - Kaikkien maassamme tulee sitoutua enentämään monikulttuurista turvallisuuskulttuuria. - Sellaiset kulttuurisuuden aspektit, jotka heikentävät turvallisuuskulttuuria eivät voi olla tervetulleita maahamme. - Jokaisen on sitouduttava turvallisuuskulttuuriin maamme rajojen sisäpuolella. Minun, sinun, kaikkien. Monikulttuurisessa turvallisuuskulttuurissa suomalaisesta turvallisuuskulttuurista keskustellaan monilla kielillä.