Alla kirjoitan lasten aikuisen nälästä. - Pieni lisäys tulee tässä yllä. - Lapset ovat kirjo ihmisolemusta. - Toisessa ääripäässä on helppo lapsi. Hän voi olla liiankin helppo. Silloin hän ehkäpä tarvitsee rohkaisua. - Sitten toisessa ääripäässä on erityisen voimakastahtoinen lapsi, joka pyrkii rikkomaan rajoja uhmallaan. Häntä täytyy pitää hikeä vuotaen hänelle itselleen sopivissa turvarajoissa. - En pätkelmässäni laajenna lapsikuvausta. - Kysymys rajoista ja rakkaudesta realisoituu omalla tavallaan kunkin lapsen kohdalla. - Unelma-Euroopassani ja Unelma-Suomessani aikuisuuden vastuu olisi jaettua vastuuta mahdollisuuksien mukaan. Täytyisi olla luontevaa, että naapurin setäkin voisi jutella toisten lapsen kanssa ja katsoa hieman hänen peräänsä tarpeen vaatiessa. - Nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset saattavat kertoa nekin lapsen aikuisen nälästä, joka edistää rikostekoja kun väärinkäytetään lapsen turvallisuuden toiveita. Ja taas uutisoidut seksuaalirikokset enentävät aikuisen nälkää luomalla välttelemisen kulttuuria.  - Vastuulliset aikuiset eivät tohdi lähestyä lasta oikealla tavalla, koska pelkäävät että oikea lähestymistapa vääristellään.