Tätä blogia rasittaa ja heikentää semmoinen kuin minäparka. - Kuka on minäparka? No minähän se olen. Tavoitteeni on käsitellä traumatisoitumista jonkinlaisella kirkkaudella. Nähdä mistä traumatisoitumisessa on kysymys ja ottaa puheeksi traumatisoitumisen pitkäaikaisseurauksia. - Sitten tavoitteeni on nähdä myös mitä maaplaneetalla tapahtuu kokonaiskuvassa ja mitä johtopäätöksiä kokonaiskuvasta on tehtävissä. Mutta aina väliin ulvoo minäparka omia väliintulevia pätkelmiään. - Ainoa paikka ja yhteys missä minäparkaa voisi punastelematta käsitellä on runous. - Tämän kirjoittamisella en suinkaan pääse eroon minäparasta vaan aina se toiveineen ja haluineen sekoittaa tavoitteitani.