Älylaite on se mistä Euroopan lapset hakevat vastausta aikuisen nälkäänsä. - On lapsia, jotka tiedostavat aikuisen nälkänsä ja on lapsia, jotka eivät edes tiedosta sitä. - Turvallisuuskulttuurin perusta on siinä, että lapsen aikuisen nälkään vastataan. - Aikuinen on sellainen ihminen, joka tietää, että lapsilla on aikuisen nälkä. Tänä päivänä on paljon valeaikuisia. Euroopan suuri ongelma on valeaikuisuus. - Aikuisuus on romahtanut. - Maailmassa ja Euroopassa pitää olla se järjestys, että on aikuisia ja lapsia. - Sitten tietenkin on hyvin erilaisia lapsia. On lapsia, joilla on erilaisia elämisen edellytyksiä ja aikuisuuden pitää käsittää se. Aikuisilla pitää olla kohtaamistaitoa. Aikuisten täytyy verkostoitua vastaamaan lasten aikuisen nälkään. - Ehtivätkö lapsiin suuntautuvista päätöksistä päättävät poliitikot nähdä omien lastensa aikuisen nälän? Sitäkin sopii kysyä. Ja meillä täytyy olla ymmärrys, että lapsille on myös hyvin tärkeätä, että heidät huomaavat muutkin aikuiset kuin omat vanhemmat. - Lasten tulee saada tutustua monin tavoin aikuisuuteen. - Tällä hetkellä kulttuurissamme vallitsee yleispetos missä aikuiset ihmiset kiireineen eivät vastaa lasten aikuisen nälkään. - Esimerkiksi peruskoulun opettajat lasten ammatillisina kohtaajina alkavat uupua koska he oivaltavat miten suuri on lasten aikuisten nälkä eikä sitä voida tyydyttää koulupäivän aikana. - EUROOPASSA ON NÄLÄNHÄTÄ!