Maailmassa on ihmisiä, joilla on eri Jumalat. Tahdon itse edustaa kristillistä realismia enkä kristillistä psykoosia. - Kristillinen psykoosi tarkoittaa jotakin voima-asennetta niihin, joilla on eri Jumala. Se on jeesustelun asenne mitä en siedä. En laisinkaan siedä käännyttämisen asennetta. En siedä kristillistä paremmintietämistä pakottamisen motiivina. - Kun ihmisillä on eri Jumalat niin silloin koko asetelmaan liittyy toisistaan poikkeava sosiologia. - Jeesustelu on noloa ja itseään häpäisevää siellä missä se törmää erilaiseen Jumaluuteen. - Kaikki eivät koskaan jaa kristillistä käsitystä Jumalasta. - He voivat hyvin jakamatta kristillistä käsitystä Jumalasta. - Jotkut ovat liitossa vihaavan Jumalan kanssa. Esimerkiksi. He nauttivat siitä. He palvovat Jumalaansa. He katsovat hölmistyneinä kristittyjä. Mielestäni kristittyjen on kaiken realismin nimissä tunnustettava, että maailmassa on ihmisiä, joilla on eri Jumalat. Täytyy vain pitää kiinni omasta Jumalastaan. - Sallivuus tarkoittaa sitä, että ihmiset joilla on erilaiset Jumalat EDISTÄVÄT VALTIOSSA YHTEISTÄ TURVALLISUUSKULTTUURIA. Ollaan erilaisia mutta on samanlainen käsitys valtion turvallisuuskulttuurista. Kuka Suomessa ei uskonnollisin tai muin perustein edistä turvallisuuskulttuuria on maamme uhka eikä hänellä voi olla sijaa Suomessa. Johonkin Jumalakäsitykseen perustuva terrorismi ei kuulu Suomen maaperälle.