Kuvaan tässä utopiani keskeisiä sisältöjä vuoteen 2025 mennessä. Voin sanoa, että olen aina yrittänyt kirjoittaa utopiani suunnassa. Minulla vain ei toistaiseksi ole ollut mahdollisuuksia suurempaan julkiseen näkyvyyteen. Ei ehkä olekaan mutta tyydyttää se, että kirjoittajana suuntanuoleni on ollut pitkään selvä. - Sitten kerron, etten pidä nuorista kirjailijoista, jotka kirjoittavat dystopioita. He ovat aivan liian nuoria siihen! Ovatko he vieraantuneet täysin todellisuudesta NYT? He haluavat hypätä yli sinne jonnekin mitä pitäisi edeltää heidän tekonsa. Rohkeat tekonsa ja heittäytymisensä. Mitä ne olivat? Miksi he eivät kerro niistä. Siis tässä minulla on arvovalinta. Vaikka dystopiaromaani olisi kuinka hyvä tahansa niin en lue sitä. Näinkin lukija tekee valintojaan. Nuoret, älkää vieraantuko elämästänne! Tutkikaa elämää ja olkaa rohkeita. Sanoilla on sanottavissa paljon kun on rohkea eikä tahdo keräillä apurahoja ja aplodeja. Kun on elämän tosi. --- Kaikkein vaativinta ja raskainta on tämä elämän tosi. Se ei ole koskaan helppoa. - Niin UTOPIANI VUODELLE 2025. Sehän on  pian. Siihen mennessä on pakosti täytynyt tapahtua tietoisuuden vallankumous tällä planeetalla. Siihen vaikuttavat ilmastonmuutoksen seurauksena syntyvät äärimmäiset sääilmiöt himurmyrskyineen, golfpallon kokoisine raesateineen, maastopaloineen, vanhuskuolemat enentyvissä kesien kuivuuskausissa. Siihen vaikuttavat väestöjen pakoilmiöt. Siihen vaikuttaa ehkä avaruuden valloituksen seurauksena ensimmäiset tunnustelevat laseraseiskut joihinkin väestön suurkasvualueiden slummiutuneisiin kaupunkeihin, jolloin näitä ihmisen aiheuttamia paloja peitellään ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi. Ihmiskuntaa täytyy ravistaa HAVAHDUS. Kauhu. Tämä kauhu lävistää kaikki kielipelit. Myös uskonnolliset kielipelit. Ihminen tajuaa kaiken sen mistä suomalainen nerokas ajattelija Pekka Kuusi kirjoitti vuonna 1982 teoksessaan Tämä ihmisen maailma. - Vapaaehtoinen askeettinen elämäntapa tulee hyväksytyksi ja arkipäivän ohjenuoraksi kaikkialla. - Turvallisuuskulttuurista puhutaan kaikkialla. Sitä edistetään kaikkialla. - Ihminen vaikuttaa HERÄNNEELTÄ. On sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät enää pysty kaiken aikaa tuijottamaan tuota rakasta palasta: älylaitetta kourassa. - Jotkut ihmiset vaikuttavat siltä kuin he olisivat VIERAISILLA ELÄMÄSSÄ. Ja kun ollaan vieraisilla niin käyttäydytään hyvin. Ajatellaan ettei olla elämän isäntiä vaan käymävieraita, joiden vierailuaikaa ei sovi pitkittää lääketieteellisin keinoin mahdottomiin vaan on luonnollista, että kerran pitää lähteä. Kaikenlainen kauneuden kilpavarustelu on päättynyt vuoteen 2025 mennessä. - Vapaaehtoistyö on tsunamimaisesti lisääntynyt. - Paine kaupungistumiseen on poistumassa. - Kaikki ajattelu mikä tukee ihmistsunamia on vähenemässä. - Kaikkialla puhutaan väestönsuojelusta yhteisenä tahtotilana. Rakentaminen on turvarakentamista jossa huomioidaan ilmastososiologian näköalat. - Valtiot käsitetään sosiaalisina järjestelminä, jolloin tajutaan, että kaikki sosiaaliset jätjestelmät ovat haavoittuvia. KÄSITYS IHMISENÄ OLEMISESTA on muuttumassa. Kilpailevan näyttösalkkuihmisen vaarat havahtuneesti oivalletaan. Samoin vapaamatkustajaihmisen. - Heräävä ihminen leikkii mutta hän ei leiki planeettaa kaaokseen. Mitään arvoa ei anneta toiminnalle mihin liittyy petos tai itsepetos.