Joskus ihminen ei saa sitä mitä hän tilaa. - Kun trauman uhri valikoimalla valikoi siis osoittaa luottamusta ja alkaa kertoa tarinaansa luottamushenkilölleen niin hän ei saakaan mitä tahtoisi. Hän haluaisi keskusteluyhteyden. Hyvän kuuntelijan. Siten ei käykään! Kuuntelija kavahtaa poispäin. Hän ei halua kuunnella. - Siksikin tarvitsemme ammattiauttajia, koska heiltä voi edellyttää lähtökohdittain kuuntelemisen työstettyä taitoa. Mitä amnesian purkautumiseen tulee niin paljastuneesta traumafilmistä ei pitäisi kertoa muuta kuin ammattiauttajille. - Palaan otsikon asiaan. Ajattelen, että jotkut tosiaan alkavat suorastaan vihata trauman uhria. Hän koettelee liiaksi kuuntelijan todellisuuskäsitystä. Jos kuuntelija on niin sanottu uskovainen ihminen niin hän alkaa kriisiytyä. Hän pohtii: "Jos tuolle ihmiselle on sattunut sitä mitä hän kertoo sattuneen niin eihän hyvä Jumala voi olla olemassa." - Kun ihmisen onnellisuuskupla joutuu paineen alle niin hän tulee vihaiseksi. Hän ärsyyntyy. - Tämä on hyvä pitää mielessä.