Maailmassa on paljon enemmän ideologiaa kuin totuudentavoittelua. - Missä määrin yliopistot edustavat totuudentavoittelua? Yhteiskuntatieteissä lienee vaara, että ne ideologisoituvat. Saadut tutkimustulokset tulkitaan jonkin ideologian valossa. - Matematiikka on toisenlainen tiede. Toistaiseksi yhä pitää paikkansa, että 1+1=2. Tästä tiedosta ei ole tapana riidellä. - Yhteiskuntatieteiden tutkimusideologiaan saattaa kuulua, että tiettyjä tutkimusalueita vältellään. Suoranaisesti ei valehdella, mutta tutkitaan niitä aihepiirejä mitä tahdotaan tutkia. - Olen nostanut esiin käsitteen ilmastososiologia. Totuudenkaipuuni sanoo, että esimerkiksi Helsingin yliopiston puitteisiin tulisi kiireellä perustaa ilmastososiologian laitos. - Sitä ei kaiketi voida perustaa ellei se kuulu tieteellisen toiminnan rahoitusideologiaan. - Muuten sallin itselleni tietovirheet. Elän marginaalissa. - Jos äkisti kuulisin, että Helsingin yliopiston osana on toiminut jo 10 vuotta ilmastososiologian laitos niin en vajoaisi maahan häpeästä. Mielialassani ei tapahtuisi ilmastonmuutosta synkkyyden suuntaan tietämättömyyden takia vaan olisin tyytyväinen. - Sosiologian täytyisi olla jatkuvaa erilaisten ideologioiden tutkimista ja niiden totuuden paljastamista. Kuka kärsii jostain ideologiasta? Kuka hyötyy ideologiasta? Näitä täytyisi kysellä.