Tiedettä tehdään, koska halutaan tietää. - Mutta tiede on myös ihmisen puolustaja. - Emme oikein tahdo nimittää lääketieteeksi sellaista tutkimustoimintaa missä keksitään myrkkyjä ihmisen tappamiseksi. Lääketiede on toivoa täynnä! - Tässä blogissa minulla on tieteellinen asenne. Tietämisen halu. Turvaan tieteeseen. Suomalaisen yhteiskunnan lainsäädännön on perustuttava tieteeseen eikä uskontoon. - Tiede ei pysty sivuuttamaan sitä mikä tiedettä ei miellytä. Uskonnolle se sallitaan. Jokainen saa uskoa mihin tahansa mutta tiede ei usko mihin tahansa. - Tieteen pitää avata aspekteja. Tieteeseen kuuluu tietämisen rohkeus. Joskus tiede tietämisessään pelottaa jopa tiedemiestä. Uskon niin. - Tiede ei ota mitään kainalosauvoikseen. - Traumatiede kertoo traumatietoa ja kerryttää tietopääomaa. - Kaikkien kulttuurisuuksien keskellä suomalainen kulttuuri kuuluu tieteellisten kulttuurien perheeseen. On tajuttava, että maailmassa on kulttuureita, jotka eivät ole tieteellisiä tai ne eivät vielä ole yltäneet tieteellisiksi. Ne elävät erilaisista uskomuksista. - Tässä blogissa viitataan kaiken aikaa äärimmäisiin kauheuksiin, joista on saatava tietoa. Näihin kauheuksiin kuuluvat esimerkiksi insesti ja pedofilia. - On olemassa pedofiilirenkaita, jotka katsovat, että lapselle pedofiiliset teot ovat jopa hyväksi. Tiede tietää, etteivät ne ole koskaan hyväksi. Syntyy traumatisoitumisen elinikäisiä pitkäaikaisseurauksia. Kituelämää menneisyyden varjossa. Tiede tietää, että ensivaikutelmat pettävät. Joskus kaikkein mukavin ihminen on pedofiili ja joskus kenkkumainen läpänheittäjä ei ole pedofiili. - Pedofiilipappeja voi olla ainoastaan sen takia, että heillä on sekä hurmaamisen kyky että tahto himoissaan vaurioittaa uhrejaan. Täytyy olla sekä että. - Tiede vaikuttaa siihen, että ympäristö on varuillaan. Tiede toivon mukaan tarkentaa ihmisten katsetta. - Rikoslain pitää perustua tieteeseen eikä uskomuksiin. Näin tieteeseen perustuva rikoslaki on ihmisen puolustaja.