Onko huoli tarttuva tauti niin sanoakseni? - Ei, huoli ei tartu. Silloin kun huoli on havahtumisen aistilla tavoitettua huolta niin se ei tartu. Yleensä voinee pitää jakoa kahteen liian karkeana mutta jakaisin nyt kuitenkin ihmiset niihin, joilla on havahtumisen aisti ja niihin, joilla ei ole sitä. Nämä kaksi ryhmää keskustelevat ja elävät toistensa ohi. Ne eivät tavoita toisiaan. Eivät ainakaan silloin kun asiat eivät ilmene välittömästi käsillä olevina.  - Tällä hetkellä on nuoria, joilla on havahtumisen aisti ja jotka siksi ovat joutuneet aikuisten suoranaisen vähättelyn ja pilkanteon kohteeksi. Niiden aikuisten, joilta puuttuu havahtumisen aisti.