Youtuben vaaleja edeltänyt helsinkiläisvideokuvasto on erittäin häiritsevää. Tämä kuvasto on katsojan toisessa ääripäässä. Se herättää pelkoa. Väkivallan ilmapiiri on niin käsinkosketeltava. - Lähtökohdittain suvaitsevaisuus tarkoittaa sitä että suvaitsee itselle täysin vastakkaisen mielipiteen vapaan ilmaisun. - Suomen laki sitten kiinnittää huomiota rajojen ylityksiin sanoissa ja teoissa. - Katutuomioistuimia lakimme ei tunne. - Poliisi ansaitsee kunnioituksen ja tuen työlleen. - Tämä ääripää mihin viittaan ei näy television ohjelmistossa vaan nimenomaan Youtubessa ja muissa väylissä, joita en oikein tunnekaan. En ole asiantuntija tässä. - Toinen ruudun ääripää on onnellisuuskuplien Putoushuumori...