Terapiaan voi tulla niin masentunut asiakas, että hän on menettänyt kaikki kiinnostuksen kohteensa. Mikään ei kiinnosta. - Terapeutti taas ei pysty selviytymään työstään, jos hän on menettänyt kiinnostuksen kohteensa. Nämä kiiinnostuksen kohteet ovat terapeutilla voimaannuttavia ja voimia palauttavia. - Jos esimerkiksi terapeutilla eräänä kiinnostuksen kohteena on maalaaminen nin hän töiden jälkeen ajattelee innostuneena, että kohta pääsee maalaamaan. - Maalaamisen aikana terapeutti uppoutuu maalaamiseensa niin että kaikki muu unohtuu. - No niin, maalaaminen ei ole ehkä koskaan ollut potilaan intohimo eikä tule olemaan. Me ihmiset olemme intohimoinemme erilaisia. - Kun potilas alkaa toipua niin hän löytää kiinnostuksen kohteita. Kun kiinnostuksen kohteiden vetovoima on suurempi kuin masennuksen vetovoima niin elämään alkaa syntyä laadukkuuden kokemusta. - Potilaan on eriytettävä itsensä potlias-terapeuttisuhteesta ja ponnisteltava kohti kiinnostuksen kohteitaan. - Ihmisen minuus hahmottuu hänen kiinnostuksensa kohteiden kautta.