Joku puhuu väestöräjähdyksestä. Minä puhun ihmistsunamista siis maapallon ihmispopulaation kokonaiskasvusta suhteessa aikaan. Ajanlaskumme alussa maapallon väkiluku oli noin 0,3 miljardia ja vuonna 1900 se oli 1,6 miljardia. Kesti siten 1900 vuotta ennen kuin kasvu oli 1,3 miljardia. Mutta on kestänyt vain 119 vuotta kun vuonna 2019 siis tällä hetkellä maapallon kokonaisväestö on 7,7 miljardia. Vain runsaassa sadassa vuodessa kasvu on ollut 6,1 miljardia ihmistä! Ja kasvu jatkuu! Kun tähän liitetään yhtenevät kulutuksen ihanteet niin tilanne on täysin kestämätön. - Kun väestökäyrää tarkastelee niin se muodostaa tsunamiaallon. - Tiedämme että vesitsunami on ruhjovaa voimaa ja myös ihmistsunami on ruhjovaa voimaa. - Ihmistsunami enentää ilmastonmuutosta. - Kaikkialla pitäisi puhua paksuin otsikoin ihmistsunamista mutta ei puhuta. Jos puhutaan väestöilmiöistä maassamme niin puhutaan Suomen väestöstä eikä oteta huomioon painetta täyttää Suomi ihmisillä ulkoapäin. - Totta kai kansainvaellukset ovat tulossa. Aivan turha huolehtia Suomen väestöstä vähenemismielessä. Ilman muuta Suomen väestö kasvaa ja se kasvaa rysäyksenomaisesti. - Kun ihmistsunamin käsittää niin normaalin ihmisen pitäisi täyttyä kauhusta ja ahdistuksesta. Normaali ihminen ei pysty valehtelemaan itselleen. Hän ei pakene totuutta vaan hän myöntää sen. - Näin myös valveutuneiden nuorten paniikkireaktiot ovat ymmärrettäviä. - Ihmistsunami ei ole mikään arvo. Elonkehän toimivuus on arvo. Elonkehän sopusointu on arvo. - Tänään ihminen ei tajua osallisuuttaan elonkehään. Vauhko hulluus on meneillään joko uskontojen tukemana tai niitä ilman.