Kun kulttuuria hahmotetaan taideluomien kautta niin en näe mitään rajoja. Elämässäni tuntuu toteutuvan se pääsääntö, että pidän siitä mikä on hyvää tulipa se mistä päin tahansa enkä pidä siitä mikä on huonoa - tulipa se mistä päin tahansa maailmaa. Etsin kaikkea hyvää ja kaunista täällä elonkehässä. - Toivon, että saisin tehdä etsimisiäni rauhassa. - Voin asua valtiossa mikä kuuluu maailman turvallisuuden esimerkkivaltioihin. - Esimerkkivaltioiden tulee olla esimerkkinä valtioille, joissa turvallisuus on vähäisempää. Meillä ei minkään voimakentän alaisuudessa ole syytä luopua esimerkkivaltion asemasta. - Valtiot ovat kehitykseltään historiallisesti erilaisissa vaiheissa. Tämä pitää myöntää. - Sivistysvaltio nousee kaikenlaista pahuutta vastaan turvallisuuden nimissä. Toimiva rikoslaki myös ennaltaehkäisee pahuuden tekoja. - Ihmisten täytyy saada rauhassa etsiä elämänsä tarkoitusta ja iloita silloin kun tarkoitukseen liittyviin kysymyksiin löytyy rakentavia vastauksia.