Kerrataan asia. - Ajanlaskumme alussa maapallon väkiluku oli noin 0,3 miljardia. Siitä tuhatyhdeksänsataa vuotta myöhemmin se oli 1,6 miljardia. Kesti 119 vuotta tähän hetkeen kun maapallon väkiluku kasvoi lukumäärään 7,7 miljardia, joka on worldometersin arvio tästä hetkestä. Vähän yli sadassa vuodessa kasvua on ollut 6,1 miljardia. Tämä on ihmistsunami! Tänä vuonna samaisen worldometersin mukaan väestö on jo kasvanut 22 miljoonalla ihmisellä. Kasvu jatkuu. - Kokonaisväestön kasvuun kuuluu kulutuksen kasvu ja kulutus kiihdyttää ilmastonmuutosta. - Tämä on globaalisosiologiaa. Tällöin tarkastellaan tilannetta summaten kaikki. Ei voi sanoa rajat kiinni ilmastonmuutokselle. - Myös on selvää, että ihmistsunami purkautuu niiltä alueilta missä elinolosuhteet heikkenevät oleellisesti ja kärjessä marssivat toimintakykyisimmät ja varakkaimmat.