Tässäkin aihepiiri mistä voisi kirjoittaa pohdiskelukirjan. - Uhka on pelättävä asia. Vaara. - Uhkiin liittyy pelkotiloja, kauhutiloja. - Jos joku nainen raiskataan iltakävelyllä niin tohtiiko hän enää koskaan käydä kävelyllä rentoutuneesti? Hän kokee ehkä olevansa aina uhattu. Hänen sisimpäänsä on iskostunut uhka. - On erilaisia uhkia. Tänään kaiketi monet vanhenevat ihmiset pelkäävät laitoshoitoon joutumista viime aikojen uutisointien takia. Vanhuksissa virittyy uhkien kokemuksia. He pelkäävät ennakolta jotain sellaista mikä saattaisi sattua omalle kohdalle. - Ovatko uhat suomalaisessa yhteiskunnassa vähentyneet vai lisääntyneet? Jos ne ovat vähentyneet niin mistä alkaen ne ovat vähentyneet? Jos ne ovat lisääntyneet niin mistä alkaen ne ovat lisääntyneet? Mikä vähentää uhkia? Mikä lisää uhkia? - Ilmastonmuutos aiheuttaa uhkia. Nuoret nousevat barrikadeille, koska he kokevat tulevaisuutensa uhatuksi. - Uhkaavatko ensi kesänä salamamyrskyt suomalaista yhteiskuntarauhaa ja yhteiskunnan huoltoa? Uhkaako suomalaista yhteiskuntaa kaaos? - Mitkä ovat realistisia uhkia ja mitkä ovat psykoottisia uhkia toisin sanoen uhat katoavat realismin tuolle puolen? Saako uhista puhua siis saako uhkia ottaa puheeksi? Mitä uhkia sensuroidaan? Onko vapaa kansalaiskeskustelu uhattu? Jos on niin mikä sitä uhkaa? - Mitä uhan toteamisesta seuraa? Johtaako uhan toteaminen toimintaan? Jos niin minkälaiseen? - Niin, tässä joitakin asioita mitä voisi tutkailla uhkakirjassa.