Alempana kerron toiveestani saada eräs v-kirjainalkuinen sana lääkärikirjaan. Teen sen hieman huumorimielessä. Sen sijaan ei ole huumorimieltä kun toivon, että traumaattisen amnesian käsittelemisen yhteyteen sijoitettaisiin traumapommin ja traumafilmin käsitteet. - Traumapommi on se tapahtuma missä amnesia repeää ja ilmoittaa sisältönsä traumafilmin muodossa. - Kenenkään ei pitäisi kärsiä itsesyytöksistä sen vuoksi, että hän näkee traumafilminsä. Itsesyytöksiin kuuluva kärsimys voi alkaa silloin jos julistaa traumafilmin totuudeksi silloin kun sitä ei pysty todistamaan todeksi. Traumafilmissä on aina yksi tai useampi traumaattisen teon tai tekojen tekijä. Silti todelliset syyllisyyssuhteet voivat olla vääristyneitä. - Traumafilmi koostuu välähdyksistä, vilahduksista, olotiloista, asennoista. Ikään kuin kamera paiskautuisi vaihtuviin kuvakulmiin. Traumafilmissä käydään läpi prosessia säikähtäminen > taistelu > pako > JÄHMETTYMINEN. Siinä käydään läpi ihmisyyden petosta. Siinä käydään läpi täydellistä turvattomuutta. Siinä käydään läpi ruumiista irtaantumista. Traumafilmissä mennään epätoivon tuolle puolen. - Kukaan ei tahdo nähdä traumafilmiä! Siis tahtomalla tahtoa. - Ehkä amnestinen ihminen on jo profiloinut itsensä. Hän on tottunut vaivoihinsa. Hän on tottunut siihen, että aina joskus jostain syystä saa paniikkikohtauksia. Hänellä on paniikkihäiriölääkitys. - Mutta sitten hänen amnesiansa repeytyy ja paljastuu alkusyy. Paljastuu ihminen tai ihmisiä aivan toisessa valaistuksessa kuin hän ikinä on hoksannut ajatella. - Traumafilmi yksinkertaisesti pakottaa uhrin tai uhrina itseään pitävän ihmisen käsikirjoittamaan elämäntarinansa siten kuin traumafilmin sisältö olisi totta. Tämä työ on tehtävä ja olisi hyvä kun siihen saisi ammatillista apua niiltä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. - Missään tapauksessa ei pidä vauhkoontua tai raivostua niin, että lähtee mahdolliselta tekijältä kyselemään "teitkö sä silloin mulle niin?" Traumafilmin sisällöt ovat häpeäsisältöjä. Traumafilmi sisältää häpeällisen teon tai tekoja. - Yhteisö on niin tolkullinen, että se paheksuu tekijää. Tätä paheksuntaa tekijä ei ole valmis ottamaan kantaakseen ja tekijä mieluummin murhaa uhrin kuin sallii kyselemisen jatkumisen.