Suomi on hyvinvointivaltio. Hyviä asioita tapahtuu ja kansalainen voi odottaa monien hyvien asioiden tapahtuvan. Meidän on pidettävä kiinni hyvinvoinnin prosesseista. Jos itse emme sitä tee niin kukaan muu ei sitä tee. Tätä tarkoittaa itsenäisyys. - Suomalaisessa yhteiskunnassa on välittämistä ja huolenpitoa, mutta täällä tehdään myös tekoja, joista aiheutuu traumatisoitumisen pitkäaikaisseurauksia. - Käsittääkseni traumakirjoittamiselle löytyy jatkuva perustelu. Suomessa on ihmisiä, joiden olotila on tukala toisen ihmisen käyttäytymisen takia. Suomessa on kulisseja joiden takana vaurioitetaan ihmisiä jopa niin, etteivät he koskaan elämänsä aikana pysty täysin toipumaan. Kehoon jää jälkiä. Mieleen jää liian suuria jälkiä. Uhrin elämästä tulee taistelua eikä seikkailua. Uhrin siivet katkaistaan ja katkaisija on toinen Suomen kansalainen. - Traumakirjoittamisen on syytä jatkuvasti kysyä mitä todella tapahtuu Suomessa. - Jotkut traumatisoituneet ihmiset vajoavat itsehoitoihinsa, jotka ovat viina ja huumeet. Nähdään viina ja huumeet ei se mihin tarkoituksiin niitä käytetään. Toisin sanoen niitä käytetään pahojen olojen tukahduttamiseen. Voimat eivät riitä tuskan läpikäymiseen eivätkä omat voimat saa apua auttajien voimista. - Väitän, että hoitoprosessit eivät ole riittäviä ja ne ovat siksikin riittämättömiä, koska traumojen ammattilaiset eivät ole tarpeeksi aktiivisia kansalaiskeskustelijoita eivätkä tuo tietojaan mediapuhuntoina pontevasti esiin. - Traumojen maastoon kuuluu mykkyyttä ja traumojen tekijät tietenkin pyrkivät tekojensa salaamiseen ja joskus he saavuttavat tavoitteensa asettamalla uhrille kuolemanuhkauksia.