Sivistysvaltion sylin pitäisi olla armahtavainen ja turvallinen. Sivistysvaltion sylin tulisi olla hellä, kannatteleva. Sivistysvaltio kirkastaa kaikissa vaiheissaan sylin ideaa. Tällainen on sivistysvaltion arvopäämäärä. - Mutta sivistysvaltio on myös sosiaalinen järjestelmä taloudellisine perustoineen. Sivistysvaltiossa sosiaalisena järjestelmänä tapahtuu koko ajan erilaisia sosiaalisia prosesseja. Jotkut voivat olla hyvinkin hajottavia prosesseja. On pyrittävä siihen, että voimaannuttavia prosesseja on enemmän kuin hajottavia. Kaikkeen sivistysvaltio ei pysty. Kaikkeen pystymisen kuvitelma on psykoottinen harhakuva niin yksilötasolla kuin valtiollisellakin. - Arvopäämääränsä suunnassa sivistysvaltion tulee tehdä parhaimpansa.