Ajattelen, että kaikkeuden valtavuudessa on toisaallakin elollisuutta. Mietin, että se tarkkailee meitä. Tekee havaintoja. Tutkii niitä. Ynnäilee, summailee, profiloi ihmiskuntaa. - Pelkäävätkö alienit meitä voisi kysyä. Alienit näkevät, että ihmiskunta tsunamimaisine kasvuineen käyttäytyy elonkehän kokonaisuutta ja omaa etuaan vastaan. Alienit huomaavat, että ihmisen puheesta - jos ne kykenevät ymmärtämään sitä - saattaa seurata aivan vastakkaisia tekoja kuin mitä puheen sisältö on. Kun ihminen puhuu tietoviisaudella kasvun rajoittamisesta niin tekojen tasalla kasvu enentyy kaiken aikaa. Pitävätkö alienit meitä vihollisina vai liittolaisina?