Se merkitsee sitä, että annetaan todistus toisesta ihmisestä siten, että se voimistaa raivoa tätä ihmistä kohtaan. Maalittaminen on vihaan yllyttämistä. - Netti on hyvä keino niille, jotka tahtovat maalittaa. - Maalittamisen kohteen elämä oleellisesti vaikeutuu ellei tuhoudu mutta perimmäisiä syy-yhteyksiä saattaa olla erittäin vaikea näyttää todeksi. Niin arvelen. - Maalittamisen kohde ei ole kuultava eikä osallinen vaan hän todellakin on kohde. Maalittaja määrittelee kohteen ja osoittaa sen raivostujille. - Maalittaminen on hyvin pelottava ilmiö. - Luulen, että maalittamisen kohde kokee, että tilanne ja elämä ovat karanneet hänen käsistään. Maalituksen sisällöstä kohde ei enää tunnista itseään. - Maalituksen kohde kärsii seurauksista, jotka eivät kuulu hänelle.