Kun kirjoitan täällä vaarallisista ihmisistä toisille ihmisille niin tahdon painottaa, etten unohda sitä, etteikö luontainen hyvyys olisi pääsääntö. Niin asiat ovat. - Mutta on niin, että luontaisesti hyvät ihmiset ovat myös huiputettavissa. Heidän luontaista hyvyyttään voidaan manipuloida. Vaaralliset ihmiset ovat monikasvoisia pelureita ja ohjaavat luontaisesti hyviä ihmisiä virhepäätelmiin. - Joskus on on sitenkin, että ainoastaan uhri tietää. Ja uhri tuskassaan ei olekaan vaikuttava. - Uhri ei pysty osoittamaan tekijän tekoja tosiksi. Puhumme henkilökemioista ja vaaralliset ihmiset ovat henkilökemioiden mestareita. He kykenevät antamaan tahtomansa ensivaikutelman sellaisena kuin he sen haluavat siellä missä tahtovat. - Kukaan ihminen ei tahdo tulla petetyksi ja vaaralliset ihmiset ovat pettämisen monitaitureita. - On tetenkin raskasta kasvattaa itseään epäilemään. On raskasta kasvattaa epäilemään omia ensivaikutelmiaan ja myötätunnon kokemuksiaan. - Vaaralliset ihmiset osaavat tunnistaa luontaisen hyvyyyden ja jymäyttää sitä raskaimman kaupalla.