Siellä missä ei kunnioiteta laillisuutta syntyy traumojen uhreja. Syntyy traumojen pitkäaikaisseurauksia. Niinkin, että tekijä istuu lyhyen vankilatuomion ja uhri ei vapaudu pitkäaikaisseurauksista koskaan. Tekijä vapautuu vankilasta ja uhri taas ei koskaan vapaudu tekijän tekojen seurauksista. - Niin, laillisuus. Jos maassa on paljon laillisuuden kunnioitusta niin kentällä olevien poliisien määrä voisi olla pienikin. Mitä pieni tarkoittaa käytännössä en lähde pohtimaan nyt. Jos on vähän laillisuuden kunnioitusta niin poliisien määrän on oltava suuri. Niin ei pidä olla, että lailisuutta kunnioitetaan vähän ja poliisien määrä on vähäinen. - Kun alla mietin äänestyskäyttäytymiseni perustoja niin olenhan laillisuusihminen kaikessa. Luotan suomalaisen poliisin rehellisyyteen ja ammattitaitoon. Meille on turha tuoda maahamme sellaisia käsityksiä poliisista, jotka ovat ehkä hyvinkin aiheellisia toisaalla päin maailmaa. - Kansanedustajien on turvattava riittäväksi katsottava poliisiresurssi maahamme. Riittävän poliisimäärän täytyy perustua tutkimuksiin ja selvityksiin eikä otaksumiin.