Mielestäni olen totuudellinen ihminen. En pidä siitä, että totuutta peitellään. - Tänään ihmiskunnan totuus on se, että ihmismäärä järkyttävästi kasvaa ja myös kulutus järkyttävästi kasvaa. - Oletko pannut merkille asuinalueellasi kasvun vähenemistä? Ehkä, mutta tuskin. Hyvin moni asuu alueella missä kasvu on kasvanut. On rakennettu yhä uusia rakennuksia peittämään maapinta-alaa. On raivattu metsiä. Ihminen on tunkeutunut joka suuntaan ja jatkaa sitä yhä uusin merkein. - Tätä tapahtuu. Tämä on totuus ja se on myös kansanedustajaehdokkaiden totuus. Ei eduskuntaan mennä millään vähäistämisen ohjelmalla. - Ihmiskunnan aiheuttama kulutus ei ole vähenemässä vaan se kasvaa joka hetki! Se kasvaa sielläkin missä ihmiset pitävät itseään sivistyneinä ja informoituina ilmastonmuutoksesta. Tätä peitellään. - Humaloidutaan jostakin mitä nimitetään toivoksi vaikka sillä ei ole sisältöä. - Ihminen summaten ei pyrikään vähentämään kulutusta. - Tehdään tietoisia ratkaisuja millä enennetään kulutusta.