Olisi syytä havahtua inhoon. - Inho ei ole epäinhimillistä. Inho on ymmärrettävää. Mutta inhosta saattaa tulla este käsittämiselle ja tiedonhankinnalle. - Jos haluamme estää inhottavia tekoja emme saa hukkua kokemaamme inhoon. - Mutta jos on täysin avuton kokemansa inhon edessä niin olisi suurta viisautta myöntää se itselleen ja toisille. - Myöntäminen on vahvuuden ja selväjärkisyyden osoitus. Niinkin on mahdollista kertoa rajoistaan ja näitä rajoja on syytä kunnioittaa ja hyväksyä ne.