Tässä blogissa kuten sanottu yhdistän samaan tarkasteluikkunaan sekä ilmastonmuutoksen että kulttuurin muutoksen. - Ilmastonmuutos on voimaa, se on pakotusvoimaa. Se aiheuttaa seurauksia. Se aiheuttaa seurauksia ihmisen kulttuurisiin rakenteisiin. Se aiheuttaa seurauksia tarvehierarkiaan. - Mikä tässä on ennenkuulumatonta? No, se tässä nimenomaan on ennenkuulumatonta, että ilmastonmuutosta ja kulttuurisia muutoksia tutkitaan samassa tarkasteluikkunassa. - Ilmastonmuutos ei ole joku säätiedotus. Ilmastonmuutos merkitsee kulttuurisia muutoksia ja valintojen pakkotilanteita. - Länsimainen sivistys on pitkään elänyt vaihetta, jossa oletetaan, että ihminen pystyy tekemään loputtomasti valintoja. Kukin tekee omat valintansa. Kukin rakentaa oman mielensä omalla tavallaan. Tämä on ollut länsimaisen filosofian ydin. Ei ole olemassa ehdottomuuksia. On valintoja ja niiden jälkeen uusia valintoja. Ei ole Suuria Tosiasoita. On vain valinnan jälkeen valintoja ja tulkintojen jälkeen uusia tulkintoja. - Näin ihminen vääristi todellisuutta. Nyt todellisuus lyö takaisin sillä ilmastonmuutos on Suuri Rakenne. Se iskee myös filosofien pesiin. Se iskee kaikkien tiedekuntien laitosten ikkunoihin. Puu hirmumyrskyssä kaatuu dekaanin auton päälle. Jos tämä sen nähtyään selittää, että se on puhdas sattuma, että se ei kuulu ilmiöihin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen Suureen Rakenteeseen niin hän selittää. Hänellä on tieteellinen selitysvalta. - Mutta kulttuuri on muuttumassa, koska siihen niin oleellisesti tulee vaikuttamaan ilmastonmuutos. - Tunnen eläväni aikakausien välissä. Enemmän uudessa aikakaudessa ja siksi vanha ei enää vetoa.